top of page

Since 2018 I have been working as a researcher at the Institute of Ethnology of the CAS, Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology.

Studio Leonardo: České krajanské spolky zažívají renesanci, říká etnomuzikoložka o vídeňské diaspoře.

Kompletní seznam publikovaných prací viz ASEP - Repozitář AV ČR

Výběr publikací:

“Zpěváček” Folk Singing Competition: Regional Identity
and Heritage Performance in the Czech Republic. Traditiones 2023 (2): 1-20

Cultural memory, underground and mainstream culture
reminiscences in the Czech Republic. Ethnomusicology Forum 2019 (3): 362-383.

Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2016 (2): 132-143

​​Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Reprezentační a maturitní Ples/ Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball

in Zuzana Jurková a kol.: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha, Kher 2013

Zuzana Jurková a kol.: Pražské hudební světy/Prague Soundscapes. Praha, Karolinum 2013/2014

Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic

Ziriab – Arabic Music in the Czech Republic

 

Zita Skořepová: Czech Vienna Soundscapes. Minority and Identity in the 21st century
bottom of page