Základ repertoáru tvoří lidové i umělé židovské písně doplňované vlastní tvorbou zhudebněné poezie Rachel Eshed (IL) a Davida Coopera (USA). 

Zpěv v hebrejštině a jidiš, ať už sólový nebo s doprovodem hudebních nástrojů, lze slyšet za mnoha okolností: věřící naslouchají kantorovi v synagoze, členové rodiny si zpívají o svátcích a chodci mohou zachytit specifické melodie hrané pouličními muzikanty.

Již od starověku zaujímal přední místo lidský hlas a zpěv v hebrejštině, jejímž prostřednictvím se lidé v modlitbách i paraliturgických hymnech vztahovali k posvátnému (oslava Hospodina, prosby za ochranu lidu Izraele i upomínání klíčových momentů židovských dějin).

Zcela jiný svět se odráží v písních v jazyce jidiš, které se obracejí k všední každodennosti. I v nich ale najdeme jak závažné, tak i satirické odkazy na posvátno. Spektrum tradičních nápěvů i soudobé tvorby vyjevuje kontakty, prolínání i vymezování posvátného a profánního.

​Zita však ráda zpívá i francouzské šansony, lidové písně z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska a další skladby dle momentální nálady a přání posluchačů.