top of page

Narozena 1987. Od dětství získává hudební dovednosti a rozvíjí vlastní interpretační styl sólového zpěvu na pomezí šansonu a klasické evropské pěvecké školy inspirovaný prvky synagogálního zpěvu chazanut s klavírním doprovodem. 
 

V současnosti působí jako výzkumná pracovnice Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Hlavními oblastmi výzkumného zájmu jsou hudba menšin (vídeňští Češi) a cizineckých komunit, folklorní hnutí druhé poloviny 20. století a folklorní revivalismus v současnosti, hudba a tanec ve vztahu k identitě, komunikativní a kulturní paměti.

bottom of page