Narozena 1987. Od dětství získává praktické hudební dovednosti a brzy rozvíjí vlastní interpretační styl sólového zpěvu na pomezí šansonu a klasické evropské pěvecké školy inspirovaný prvky synagogálního zpěvu chazanut s klavírním doprovodem. 

V září 2015 obhájila disertační práci Vídeňští Češi a jejich hudba v 21. století z etnomuzikologické perspektivy a podílela  se na výuce etnomuzikologických kurzů na FHS UK. V současnosti působí též jako výzkumný pracovník oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.