ETNOMUZIKOLOGICKÉ TEXTY, PUBLIKACE (VÝBĚR)

Hudba a děti první republiky: nové koncepce hudební výchovy v Československu z etnomuzikologické perspektivy. Historia scholastica 2018 (2): 18-30.

http://www.historiascholastica.com/cs/archiv-casopisu/historia-scholastica-2-2018

Viennese Czechs dance the “Czech Beseda”: form and meaning of the dance in the 21st century.

Český lid 2018 (4): 377-396.

http://ceskylid.avcr.cz/issue/105/4/

Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2016 (2): 132-143

http://revue.nulk.cz/obsah-cisel-archiv/obsahy.html?x=145#skorepova

Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Reprezentační a maturitní Ples/ Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball

in Zuzana Jurková a kolektiv: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins

http://www.kher.cz/eknihy_nase.php?prvni=40

Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic

http://lidemesta.cz/archiv/cisla/14-2012-2/acculturation-strategies-in-musical-self-presentations-of-immigrants-in-the-czech-republic.html

Ziriab – Arabic Music in the Czech Republic

http://lidemesta.cz/archiv/cisla/12-2010-2/ziriab-%E2%80%93-arabic-music-in-the-czech-republic.html

ZIMU – Barde kabyle de l’époque contemporaine

http://www.zitaskorepahonzl.blogspot.cz/2011/02/zimu-barde-kabyle-de-lepoque.html